Tjänster
bildVi kan stå till tjänst även med konstruktion, leverans och platsmontage med egen personal. bildBilden visar leverans utförd till Protoal AB i Jönköping bestående av begagnad utrustning omfattande (hsp- & Isp-ställverk, transformatorer och kontrollskåp.
bildMobil/Flyttbar nätstation 20/0 4 kV levererad till Luftfartsverket för byggström vid bygge av bana 3 (2002). bild Leverans och montage av 12kV ASEA VHE12 till SEAS Energi - Danmark (2001)
bild Demontage och skrotning av utrustning av många olika typer av utrustningar genomförs också med hjälp av egen personal. Vi ombesörjer borttransport av skrotad material samt tar hand om miljöfarligt avfall. bild Under våra många och ibland långa resor i Sverige får vi se landet från sin bästa sida.
bild Rivning av 10kV ställverk vid M5 Tekniska Verken - Linköping (2002) bild Uppbyggnad, på verkstad, av kundanpassad ASEA VMG6.(2000)
bild Tack vare ett stort kontaktnät i branschen är tunga transporter och lyft är ingen ovanlighet för oss. bild Bilden visar leverans och uppställning av nätstation i betong.
bild Demontage av gasol tank av det större formatet! bild Leverans av krafttransformator till Denofa - Norge (1998)